СТЕРНА ДОО Скопје

Друштво за производство, трговија и услуги СТЕРНА ДОО Скопје е специјализирано друштво за продажба, изнајмување и сервисирање на апарати за фотокопирање, мултифункционални системи, факс апарати и печатари како и оригинални тонери и резервни делови

 

Home
  • Продажба на нови и користени дигитални апарати за фотокопирање/печатење/скенирање, мултифункционални апарати, печатари и факс апарати
  • Продажба на оригинални резервни делови и потрошен материјал
  • Изнајмување на апарати за фотокопирање/печатење/скенирање
  • Продажба на рати
  • Обезбеден сервис
  • Фотокопирање, печатење, црно-бело и колор до А3 формат
  • Фотокопирање и печатење до А0 формат B&W
  • Пластифицирање до А3 формат
  • Вкоричување со пластични спирали

 

Продажба и изнајмување на нови и користени апарати за фотокопирање, факс апарати, печатари и мултифункционални системи

Продажба на ОРИГИНАЛНИ резервни делови и ОРИГИНАЛНИ тонери

Обезбеден сервис во и вон гарантен рок за сите производи од високостручно обучени сервисери на територијата на Република Македонија

Free business joomla templates